Now Reading
Tanemililis / Presagios

Tanemililis / Presagios

Carmen Asceneth poesía náhuatl

Nij valaj nij nejnentiualaj

ikaj tanex kemej ki ixmachtica

tapoual

Nijuitsaj nikmajmaj tiuis omijmej

I askaj noueinan, no, taiskaltikauj

Ij siualpil

Ikaj imauan nej noueinan

Nij tajkijtik ijkespan nej kali

Nikchichiuj tepamej taol

Uan tejpamej de sitali

Naj tajlol kuikuj ejej kajt

Uan sejsemej tejmej

Kejmej kijkajkia

Ikaj ijnejmilis in noj

Taj is kaltil nejkej

Taj kuij liuannis uan tajteuiajnij

Yovak van tonalmej

Tej kijtij, taj yoj koyaj

Ij kaj noj tejnaj nij tsajtsiujk

Nij taijk estj nej ajtauj

Ueij niajkaj uan ekuekapantik

Iskaj tonal nij moj

Chikauj

Kejman nij kitaj

Takyojkol noj seltij

Nij taj sejmajtik

Uan nuk tajtajnij

Maj nech tacoppouij

Noj taej kajn kaui

Ijkaj ixtojlojloj noj

Siuajpil nijkijtak

Xochitl, kuijxij uan

Taltijkpak onkajkej

Ejtojs tonal, iluikkakj

Tal, nej miskej

Nij uistaj ikaj naj ixayoj

Nik tajmajtaj kiujtok, niktojkaj

Ikai ichikajualis nijuitsaj

Nij taj tokaj, nij tejkitij

Uan nikchiuaij

Ikaj nij uiatsaj

Nij tastanij, nij tapeuaj

Maj nextajpajpoluijmaj

Ue kavaj.

Vengo

caminando descalza

fango / luz

desde los límites del tiempo.

Vengo

cargando los huesos

de mis abuelas / de mi madre / de mi hija.

Con las manos de las abuelas

tejí cada muro de mi casa

construí paredes de maíz

y techos de estrellas

hice del viento nuestra voz

y con cada piedra que nos sangraba

regué humilde el sendero de los dioses.

Con el cuerpo de mi madre parí

labradores / poetas / guerreros

que cada noche y cada día

trabajan / lloran / cantan.

Con mi boca grité

necia

toda su sangre bebí

que el mar más grande fui

que más allá del cielo llegué

que del águila el vuelo más alto di

que del calor del fuego me apoderé.

Y cuando los destrozos de tanta soberbia vi

desesperada / sola / confundida

de los dioses el perdón pedí.

Con los ojos de mi hija veo

si más allá todavía

flores / aves / planetas

podrán existir

si sol / cielo / tierra

podrán producir

si hermandad / respeto / alabanzas

podrán coexistir

por sus lágrimas vengo

riego / lluevo / inundo

por su fuerza vengo

siembro / trabajo / construyo

por su fe vengo

pido / suplico / imploro

por su perdón vengo

hasta los límites del tiempo

View Comments (0)

Deja un comentario

© 2019 FemFutura. Derechos Reservados.